Image

Wat is een Intern Verkeersplan

Een intern verkeersplan is GEEN mobiliteitsplan
Bedrijven (>avg 100 FTE) moeten een diagnose stellen van de mobiliteit (woon/werkverkeer) van hun werknemers.

Een intern verkeersplan behandelt alle verkeer op de site het wettelijk kader hierbij is de richtlijn 92/58/EEG van de raad van 24.06.1992 geratificeerd bij KB 17/06/1997
De verplichtingen bestaan uit:
De werkgever moet voorzien in of zich vergewissen van het bestaan een veiligheids- en/of gezondheidssignalisering op het werk die voldoet aan het bepaalde in deze richtlijn, wanneer risico’s niet kunnen worden voorkomen of niet voldoende kunnen worden beperkt door de collectieve technische beschermingsmiddelen of door maatregelen, methoden of handelwijzen in de sfeer van de werkorganisatie.
De werkgever houdt rekening met elke verrichte risico-evaluatie
De signalering die van toepassing is op het wegverkeer moet, als daar reden toe is en onverminderd bijlage V, voor dat verkeer worden gebruikt binnen de ondernemingen en/of inrichtingen.

Image

Hoe begin je aan een Intern Verkeersplan?

Vooreerst moet je beschikken over de risico analyses van mens en machines.
Dan pas kan je op basis van de verkeersbewegingen de risico analyse maken van de locatie.

Daarvoor breng je alle punten in kaart die bereikbaar moeten zijn voor het verkeer.
De kruispunten tussen de verschillende deelnemers aan het verkeer geven aan waar de risico’s ontstaan, door de evaluatie dringen zich dan maatregelen op.

Het geheel van de Risicoinventaris en –evaluatie vormen samen met de genomen maatregelen het intern verkeersplan.

Image

Bestaat er een checklist?

Ja !

Wij hebben, op basis van onze jarenlange ervaring in de studie van het intern verkeersplan, een werkstructuur en een checklist uitgewerkt.

Structuur en checklist

Wij bieden u een structuur en checklist
om binnenshuis aan de slag te gaan voor een coherent en leefbaar intern verkeersplan
Onze structuur brengt alle onderdelen in kaart

Onze checklist geeft u per onderdeel:
de vraag die u zich hierbij moet stellen
de bronnen die u kan benutten
de omschrijving van de problemen
de meest voorkomende do's and dont's
een vragenlijst voor zoneverantwoordelijken
een manier om aan proactieve risicobeheersing te doen en om reactieve risicomitigatie te organiseren
een schat aan randinformatie over verkeerbeheersmaatregels, hoe efficiënt omgaan met locaties, standaardoppervlaktes voor stelplaatsen, en nog veel meer tips


Image

Interesse in de Checklist?

Maak hier een afspraak om de werkwijze toe te lichten.
Tijdens die eerste (gratis) kennismaking leggen wij u graag uit hoe de checklist in elkaar zit en hoe wij te werk gaan. Hou rekening met een uurtje welbestede tijd !

Maak hier een bestelbon voor de checklist. 149€ excl btw
Na ontvangst van de bestelling ontvangt u een paswoord zodat u op onze web kan inloggen op de klantenzone, hier vindt je de checklist en tal van informatie voor verder gebruik. (downloadbare PDF en bewerkbare WORD documenten)

Image

Interesse in onze activiteiten?

Wat kunnen wij voor u doen:
Studie van intern verkeersplan
Uitvoering van belijning


Internverkeersplan maakt gebruik van cookies. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in onze privacyverklaring. Door verder te surfen op onze website ga je akkoord met het gebruik van cookies.